Prvé kroky v Marketing Miner

Naposledy zmenené: 06.09.2022
Doba čítania: 6 min
Štítky:

Marketing Miner je komplexný SEO nástroj, ktorý vám poskytne potrebné dáta na zvýšenie viditeľnosti vo vyhľadávačoch. 

V tomto návode vám ukážeme krok za krokom, ako si nastaviť Marketing Miner, v čom vám dokáže pomôcť, ako získať konkrétne marketingové dáta a ako merať váš úspech v online marketingu.

Obsah: 

 1. Ako si vytvoriť a nastaviť projekt
 2. Hromadné spracovanie dát a vytvorenie prvého reportu
 3. Rýchla analýza kľúčových slov a domén pomocou profilerov
 4. Analýza kľúčových slov
 5. SEO audit 
 6. Link building
 7. Analýza konkurencie

VIDEO: Ako začať efektívne používať SEO nástroj Marketing Miner:

Začíname

Po registrácií a prihlásení sa do Marketing Miner sa vám zobrazí takáto úvodná stránka, kde uvidíte všetky 3 najdôležitejšie sekcie nástroja:

 • Profilery
 • Reporty
 • Projekty
Domovská stránka Marketing Miner po prihlásení

Ako si vytvoriť a nastaviť projekt

Projekty tvoria v Marketing Mineri samostatnú sekciu a sú určené napríklad na:

 • Pravidelné meranie pozícií kľúčových slov vo vyhľadávačoch
 • Monitoring zmienok
 • Meranie pozícií konkurentov
 • Alerting
 • Monitoring funkčnosti spätných odkazov

V prvom kroku je potrebné kliknúť na tlačidlo vpravo dole na hlavnej stránke MM: Vytvoriť prvý projekt

Vložte vašu doménu a zvoľte trh, pre ktorý chcete merať pozície a následne kliknite na Ďalší krok. V tomto kroku vložte kľúčové slová, pre ktoré chcete merať pozície a zvoľte, ako často ich chcete premeriavať (denne alebo týždenne) a následne kliknite na tlačidlo Vytvoriť projekt.

Akonáhle máte projekt vytvorený, je potrebné počkať pár minút (cca 3-5 min), kým sa vám k nemu získajú všetky potrebné dáta. Následne sa vám sprístupní dashboard založeného projektu, kde budete môcť nastaviť ďalšie sekcie.

TIP: Podrobné informácie ako si založiť projekt krok za krokom nájdete aj v tomto článku: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/zalozenie-a-nastavenie-projektu/.

Meranie pozícií vo vyhľadávačoch 

Sekcia Meranie pozícií vo vyhľadávačoch slúži na pravidelné sledovanie vývoja viditeľnosti webu na konkrétne kľúčové slová vo vyhľadávaní. Pomocou vývoja SERP Visibility grafu (graf, ktorý predstavuje odhadovanú návštevnosť z meraných kľúčových slov) viete veľmi rýchlo vyhodnotiť, či sa vášmu projektu darí (graf narastá) alebo nedarí (graf klesá). 

V prípade, že ste pri vytváraní projektu zadali kľúčové slová, ktoré by ste chceli odstrániť alebo ich nahradiť inými, stačí ak zaškrtnete checkboxy pred danými slovami a následne nad tabuľkou v hornej časti kliknete na tlačítko Akcia a zvolíte Zmazať vybrané kľúčové slová.

Ak by ste naopak chceli pridať nové kľúčová slová, použite tlačidlo Pridať kľúčové slová.

INFO: Ak by ste chceli merať pozície pre viac kľúčových slov odporúčame pozrieť si náš cenník: https://www.marketingminer.com/sk/pricing. V Custom tarife za 12 € môžete napríklad pre 1 projekt (t.j. jednu doménu) merať pozície pre 200 slov denne alebo 1000 týždenne.
TIP: Podrobné informácie k sekcii meranie pozícií vo vyhľadávačoch nájdete v tomto článku: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/pravidelne-meranie-pozicii-vo-vyhladavacoch/.

Konkurencia

Sekcia Konkurencia slúži na analýzu pozícií vo vyhľadávačoch v porovnaní s konkurenciou, vrátane tzv. Market share (táto metrika vracia percentuálnu hodnotu, na koľko fráz sa daná doména zobrazuje do 10. pozície vo výsledkoch vyhľadávania.)

Pre nastavenie sledovania konkurencie stačí vľavo v menu prejsť na Konkurencia a následne vpravo hore kliknúť na tlačidlo Nastavenie konkurencie, kde špecifikujete domény konkurentov (až 5 konkurentov).

Nastavenie konkurencie v Projekte

Na druhý deň pri premeriavaní projektu sa vám následne zmerajú pozície aj pre konkurentov a vytvorí sa Market Share graf. Ukážka:

Market Share graf ukážka

Čím vyššie je číslo v Market Share grafe, tým je vaša pozícia na trhu lepšia. 

TIP: Viac informácií o sekcii Konkurencia môžete nájsť v tomto článku: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/konkurencia/ 

Monitoring zmienok 

Marketing Miner dokáže monitorovať zmienky o vašej firme, o konkurentoch alebo o konkrétnom kľúčovom slove na základe dát dostupných naprieč webovými stránkami (kdekoľvek kde sa o nich píše alebo diskutuje).

Odporúčame sledovať nasledujúce zmienky:

 • Zmienky o vašej značke.
 • Zmienky o vašej konkurencii.
 • Zmienky o kľúčových slovách, ktoré sa vzťahujú k vášmu biznisu.

Pre nastavenie monitoringu zmienok prejdite v menu vľavo na Monitoring zmienok a následne vložte prvé kľúčové slovo, ktoré chcete monitorovať: 

Sekcia monitoring zmienok

Akonáhle pridáte prvé kľúčové slovo do zoznamu, Marketing Miner začne toto kľúčové slovo monitorovať. Kdekoľvek sa táto zmienka objaví, MM vám pošle notifikáciu na e-mail. Zmienky s ich podrobnými informáciami sú takisto viditeľné v dashboarde daného projektu v sekcii Monitoring zmienok. 

Pre pridanie ďalších kľúčových slov, stačí prejsť na tlačidlo Nastavenie monitoringu vpravo hore, a jednoducho pomocou tlačidla Pridať dotaz, vložíte ďalšie kľúčové slová.

TIP: Podrobné informácie ako nastaviť Monitoring zmienok a vysvetlenie jednotlivých funkcií nájdete v tomto článku: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/monitoring-zmienok/.

Evidencia a kontrola spätných odkazov

Sekciu Spätné odkazy môžete využiť na evidenciu získaných spätných odkazov a na ich kontrolu. Kontrola spätných odkazov je prespešná pre všetkých, ktorí sa aktívne (ale aj pasívne) venujú link buildingu a chcú mať pod automatickou kontrolou funkčnosť daných odkazov.

V ľavom menu prejdite do sekcie Spätné odkazy a pridáte všetky odkazy, ktoré chcete monitorovať. 

Sekcia spätné odkazy

Odporúčame:

 • Monitorovať všetky doteraz získané spätné odkazy – ľahko tak zistíte, keď niekto zmaže váš odkaz. Marketing Miner vám poskytne všetky podstatné informácie k odkazu vrátane anchor textu, umiestnenia odkazu a takisto informácie či sa jedná o dofollow alebo nofollow odkaz.
 • Pravidelne pridávať novo-získané odkazy.
 • Sledovať a reagovať na zmeny v evidovaných odkazoch.

Po pár minutách po zaevidovaní spätných odkazov vám stačí obnoviť stránku (Ctrl+F5) a prehľad vašich odkazov bude vyzerať takto:

Spätné odkazy ukážka

Pre pridanie ďalších spätných odkazov, stačí prejsť na tlačidlo Pridať odkazy a jednoducho tak vložiť ďalšie existujúce odkazy.

TIP: Podrobné informácie ako Evidovať a kontrolovať spätné odkazy nájdete v tomto článku:https://help.marketingminer.com/sk/clanok/evidencia-a-kontrola-spatnych-odkazov/.

Marketingový plán

Marketingový plán slúži ako checklist, ktorý vám môže pomôcť pri spustení vášho projektu. Sú to v podstate marketingové podklady, ktoré si môžete prejsť, aplikovať na váš web a následne odškrtávať úlohy, ktoré už máte hotové.

TIP: Podrobné vysvetlenie Marketingového plánu sú dostupné v tomto článku: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/marketingovy-plan/.

Alerting 

Okrem pravidelného merania pozícii vo vyhľadávačoch by ste mali na pravidelnej báze kontrolovať aj zmeny na webe, ktoré môžu ovplyvniť pozitívny dopad vášho projektu pre používateľov. Presne k tomu slúži sekcia Alerting.

Akonáhle máte projekt vytvorený, môžete v menu vľavo prejsť do sekcie Alerting. Následne pomocou tlačidla Nastavenia kontrolovaných URL, vložíte do projektu URL adresy, na ktorých chcete kontrolovať zmeny. 

TIP: Na kontrolu môžete pridať aj konkurenčné URL a budete tak mať prehľad o tom, aké zmeny váš konkurent na webe vykonáva. 
Alerting nastavenie
TIP: Podrobné nastavenie Alertingu nájdete v tomto článku: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/alerting/.

Hromadné spracovanie dát – vytvorte svoj prvý report

Analyzujte naraz až 100 000 kľúčových slov, domén alebo URL pomocou viac ako 40 rôznych nástrojov. Dáta sa spracúvajú v cloude, takže nemusíte čakať na výstupný report, informujeme vás o jeho dokončení cez e-mail.

Princíp vytvárania reportov obsahuje 3 kroky

 1. V hornom menu Marketing Miner kliknite na modré tlačidlo Vytvoriť report a následne zvoľte vstup, ktorý bude vkladať: Kľúčová slová, Domény alebo URL. V našom prípade zvolíme Kľúčové slová.
úvodná stránka Reportov
 1. V tomto kroku môžete do boxu vpísať kľúčové slová (každé kľúčové slovo na samostatný riadok) Následne vpravo zvoľte trh, pre ktorý chcete report spracovať (na výber viac ako 100+ krajín) a kliknite na Ďalší krok.
 2. V poslednom kroku zaklikajte názvy minerov (dáta), ktoré chcete spracovať. Napríklad Hľadanosť kľúčových slov, Návrhy kľúčových slov a Konkurenčnosť fráz. Následne stlačte Získať dáta a Marketing Miner začne report spracovávať.
výber minerov pre kľúčové slová

Po pár minútach (závisí od veľkosti vstupu) by mal byť report spracovaný (príde vám o tom notifikácia na e-mail) a dostanete sa do výstupného reportovacieho okna. V tomto okne môžete pracovať s dátami (filtrovať, radiť) alebo si dáta môžete pomocou tlačidla Export v menu: 

 • Stiahnuť do Excelu
 • Exportovať do Google Data Studio
 • Exportovať do Google Sheets
INFO: Vo free tarife Minee môžete naraz vložiť na vstup maximálne 5 kľúčových slov, ak chcete zvýšiť tento limit, odporúčame pozrieť si cenník a zvoliť si plán, ktorý vám vyhovuje. Napríklad v tarife Digger môžete na vstup vložiť naraz až 20 000 kľúčových slov (riadkov).
TIP: Podrobné informácie o každom minery v sekcii Reportov a ich využitie nájdete v našej nápovede: https://help.marketingminer.com/sk/kategoria/reporty-sk/.

Rýchla analýza kľúčových slov a domén pomocou profilerov

Keyword profiler

Jednou z najpoužívanejších funkcií v Marketing Mineri je Keyword profiler. Po vložení kľúčového slova do Profileru získate k nemu komplexné dáta:

Aktuálne máme Keyword profiler dostupný pre 5 trhov: SK, CZ, UK, US a PL. Ak chcete získať hľadanosť kľúčových slov pre ostatné trhy (alebo chcete získať hromadne hľadanosť pre tisícky slov), použite sekciu Hľadanosť kľúčových slov v Reportoch.

TIP: Podrobné informácie o Keyword profiler nájdete v tomto návode: https://help.marketingminer.com/sk/kategoria/keyword-profiler-sk/

Website profiler

Podobne ako Keyword profiler, tak aj Website profiler slúži na rýchle získanie dát. V tomto prípade domény alebo URL (najčastejšie konkurenta). 

Tento nástroj profiluje detailné informácie o doménach/URL:

Website profiler Viditeľnosť vo vyhľadávači ukážka

Kliknutím na tlačidlo Stiahnuť dáta si pohodlne stiahnete všetky tieto kľúčové slová (vrátane všetkých metrík k nim) do Excelu. 

TIP: Všetky podrobné informácie k jednotlivým podsekciám vo Website profilery nájdete vysvetlené tu: https://help.marketingminer.com/sk/kategoria/website-profiler-sk/.

Analýza kľúčových slov 

Jedným z procesov, v ktorých Marketing Miner uľahčuje prácu a získava podkladové dáta, je analýza kľúčových slov

V Marketing Mineri si viete urobiť kompletnú analýzu kľúčových slov pomocou využitia Profilerov a Reportov, ktoré slúžia na hromadné spracovanie dát. 

Pri analýze kľúčových slov odporúčame získať nasledujúce dáta:

 1. Hľadanosť a návrhy kľúčových slov – Keyword profiler 
 2. Pozícia vo vyhľadávačoch, vstupné stránky, kategorizácia a konkurenčnosť kľúčových slov – Reporty
 3. Content Gap analýza – Website profiler 
TIP: Podrobné informácie ako si spraviť analýzu kľúčových slov krok za krokom (vrátane ukážkových výstupov od špecialistov) nájdete tu: https://www.marketingminer.com/sk/blog/analyza-klicovych-slov.html

SEO audit 

SEO audit (SEO analýza) je jedným zo základných kameňov úspešného webu a často jedným z prvých krokov (popri analýze kľúčových slov), ktorý by SEO špecialisti mali uskutočniť.

V skratke ide o audit technických a obsahových prvkov webu, identifikácií problémových miest, ktoré by mohli viesť ku zvýšeniu organickej návštevnosti a návrh ich riešenia.

TIP: Pripravili sme pre vás SEO audit checklist, vďaka ktorému hravo zvládnete SEO audit vášho webu aj bez technických znalostí. 

Na spracovanie SEO auditu v Marketing Miner využijete sekciu Reporty (URL minery). Kliknite teda na Vytvoriť report a zvoľte URL.

Ako vstup zvoľte vľavo Nahrať z URL, kde vložíte vašu sitemapu, napríklad: https://www.marketingminer.com/sitemap.xml a stlačte Upload. Vďaka tomu nemusíte ručne kopírovať URL adresy vášho webu, ale Marketing Miner si ich stiahne automaticky zo sitemapy vášho webu. 

Opäť zvoľte trh a v ďalšom kroku zaklikajte minery. ktoré sa hodia na SEO audit webu. Každému sa môže hodiť niečo iné, my odporúčame zaklikať na začiatok hlavne tieto:

Následne opäť stačí stlačiť Získať dáta a Marketing Miner začne report spracovávať. 

TIP: Ako pracovať s výstupným reportom a ako si spracovať SEO audit krok za krokom nájdete v našom návode: https://www.marketingminer.com/sk/blog/seo-audit-krok-za-krokem.html

Link building

Link building je jedným z najdôležitejších faktorov pri radení výsledkov vyhľadávania v prípade, keď majú vyhľadávače dostatok kvalitného obsahu. Patrí do skupiny off-page faktorov, čo znamená, že sa jedná o optimalizáciu mimo vašich stránok. 

Marketing Miner vám pri link building pomôže nasledovne:

 • Konkurenčné stránky – objavte stránky, ktoré sa zobrazujú na rovnaké kľúčové slová a nadviažte s nimi spoluprácu 
 • Monitoring zmienok – objavte zmienky vášho brandu, cez ktoré nemáte spätný odkaz
 • Monitoring spätných odkazov – monitorujte si funkčnosť spätných odkazov
 • Link prospecting – tento miner vám stiahne prvých 60 výsledkov vyhľadávania na vami zadané kľúčové slová
 • Contact finder – získajte hromadne kontaktné informácie (e-mail a sociálne siete) k daným doménam
TIP: Podrobné informácie ako na link building krok za krokom si môžete prečítať v tomto článku https://www.marketingminer.com/sk/blog/link-building-co-to-je.html.

Analýza konkurencie

Marketing Miner vám v prípade analýzy konkurencie pomôže nasledujúcimi spôsobmi: 

 • Viditeľnosť vo vyhľadávači – po zadaní domény alebo URL zístíte na aké kľúčové slová sa zobrazuje vaša konkurencia vo vyhľadávaní a akú má odhadovanú návštevnosť.
 • Konkurenčné stránky – objavte stránky, ktoré vám konkurujú vo vyhľadávaní. Túto sekciu môžete využiť aj na link prospecting (objavenie stránok, s ktorými by ste mohli nadviazať nejaké partnerstvo alebo získať spätný odkaz).
 • Content gap – objavte kľúčové slová, na ktoré sa zobrazujú vaši konkurenti, ale vy nie.
 • Monitoring zmienok – založte si projekt a začnite monitorovať zmienky brandu vášho konkurenta. Ľahko tak zistíte, ako sa o nich ľudia rozprávajú v diskusiách a kde si kupujú PR články. 
 • Alerting – nastavte si Alerting a sledujte, aké zmeny na webe vykonáva váš konkurent.

Záver

Keďže ste sa dostali až na záver tohto článku, tak pevne verím, že ste sa pomocou neho naučili pracovať s nástrojom a lepšie už poznáte jednotlivé sekcie a čo v nich nájsť. Ďalšie zdroje, ktoré vám môžu pomôcť pri vzdelávaní:

 1. Nápoveda – nájdete tu vysvetlenie všetkých funkcií a metrík nástroja.
 2. AkadéMMia – návody (často aj s videom), ktoré vám pomôžu vyriešiť konkrétny problém v oblasti SEO pomocou Marketing Mineru. 
 3. Blog – miesto, kde nájdete rôzne zaujímavosti z oblasti SEO, marketingu alebo novinky z nášho nástroja. 
 4. Marketing Miner Youtube kanál – vhodné pre tých, ktorí sa radi vzdelávajú z videí.

Výber tarifu

Marketing Miner ponúka niekoľko rôznych druhov tarifov. Viac podrobností nájdete v našom Cenníku.

Bezplatné predstavenie nástroja (demo)

Pokiaľ by vám čokoľvek nebolo jasné a budete mať chvíľku čas, radi si s vami zavoláme. Počas online stretnutia vám predstavíme Marketing Miner a vysvetlíme ako vám môže pomôcť vo vašom biznise. Online hovory sú úplne bezplatné. Stačí si vybrať vhodný deň a čas: Rezervujte si termín.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Ďalší: Analýza dát u výstupov reportov
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.