Validácia kódu ako takého môže pomôcť vyhľadávačom efektívnejšie spracovávať obsah na webe a zároveň predchádza chybám vo vykresľovaní obsahu v rôznych prehliadačoch. Na jednorazovú kontrolu validity je možné použiť W3C validátor od World Wide Web Consortium, avšak Miner v Marketing Mineri vám pomôže skontrolovať celý web naraz.

Využitie v praxi

Miner využijete v prípade, ak ste dokončili web a chcete ho celý naraz skontrolovať, aby ste zistili, či niektoré stránky nevykazujú omnoho väčšie množstvo chýb než iné.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte URL. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam URL, pri ktorých chcete skontrolovať validáciu kódu.Ak potrebujete analyzovať všetky stránky na webe a máte k dispozícii sitemapu, môžete do nástroja vložiť jej odkaz. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať z URL.Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Analýza URL kliknite na Miner Validácia. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.Ukážka výstupu

📊 Výstupný report

Popis stĺpcov

Validation warnings: Počet nájdených varovaní v teste validácie od W3C.
Validation errors: Počet nájdených chýb v teste validácie od W3C.

Analýza výstupu

Výstupné dáta odporúčame prejsť. URL adresy, ktoré vracajú väčší počet chýb alebo varovaní než ostatné URL ručne vložte do nástroja na validácie od W3C. Následne zistite, čo presne dané chyby spôsobuje a či je potrebné ich opraviť.
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Zrušiť
Ďakujeme Vám za Váš názor.