Konkurenčnosť kľúčových slov

Naposledy zmenené: 20.09.2023
Doba čítania: 2 min
Štítky:

Miner konkurenčnosti kľúčových slov predstavuje metriku, ktorá vám na základe dostupných dát pomôže odhadnúť, ako veľmi je kľúčové slovo konkurenčné v prirodzenom vyhľadávaní.

Táto metrika je vyjadrená číslom, pričom neexistuje žiadna horná hranica. Vo všeobecnosti ale hovorí o tom, že čím vyššie je číslo, tým zložitejšie je dostať sa na predné pozície v prirodzenom vyhľadávaní.

Metrika je vypočítaná na základe nasledujúcich faktorov:

  • Počet zobrazení kľúčových slov v titulku pre prvých 100 výsledkov vyhľadávania.
  • Počet zobrazení kľúčových slov v popisku pre prvých 100 výsledkov vyhľadávania.
  • Autorita domén vo výsledkoch vyhľadávania.

Okrem tejto metriky môžete konkurenčnosť vyhľadávaného kľúčového slova určiť aj napríklad podľa výšky CPC či hľadanosti daného slova. Čím vyššie CPC alebo hľadanosť slova, tým viac je kľúčové slovo konkurenčné. Tieto údaje zistíte prostredníctvom Minera Hľadanosť kľúčových slov. Odporúčame nepozerať sa len na jednu metriku, ale dáta vzájomne kombinovať.

Využitie v praxi

Konkurenčnosť vyhľadávaného kľúčového slova využijete:

  • Pri analýze kľúčových slov, ktorá je zároveň vstupným podkladom pre prioritizáciu pri tvorbe nových vstupných stránok a tvorbe spätných odkazov.
  • Pri tvorbe nových vstupných stránok. Podľa konkurenčnosti daného kľúčového slova sa môžete jednoduchšie rozhodnúť, aké priority dáte jednotlivým frázam pri tvorbe nových vstupných stránok. Môžete sa zamerať na tvorbu viacerých vstupných stránok s nižšou konkurenciou alebo na tvorbu jednej kvalitnej vstupnej stránky, ktorá bude optimalizovaná na silne konkurenčné kľúčové slovo.
  • Pri link buildingu. To, že je nejaké kľúčové slovo silne konkurenčné ešte neznamená, že sa vôbec nemáte snažiť dostať ho na predné pozície. Môže to byť však signál, že je v jeho prípade dôležitejšie zapracovať na získaní odkazov pre vstupnú stránku optimalizovanú na toto kľúčové slovo.

Vo všeobecnosti teda môžete túto metriku využiť pri prioritizácii toho, ako budete ďalej s konkrétnym kľúčovým slovom pracovať a či vôbec.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte Kľúčové slová. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam kľúčových slov, pri ktorých chcete zistiť ich konkurenčnosť v prirodzenom vyhľadávaní.

Konkurenčnosť slov - vloženie dát

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Informácie o kľúčových slovách kliknite na Miner SERP competition. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačítko Získať dáta.

SERP Competition miner

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

Vo výstupe tohto Minera nájdete len jeden hlavný stĺpec.

  • Google SERP Competition – skóre, ktoré vyjadruje konkurenčnosť frázy. Čím je číslo vyššie, tým zložitejšie je dostať sa na prvé miesta výsledkov vyhľadávania.

Analýza výstupu

V hornej časti vášho výstupu si ešte môžete všimnúť prehľadný graf, ktorý vám vizuálne ukazuje podiely obťažnosti umiestnenia kľúčových slov v prirodzenom vyhľadávaní.

Konkurenčnosť slov v organických výsledkoch vyhľadávania - graf

Podľa toho, v akom obore sa nachádzate a aké sú vaše firemné ciele, by ste sa mali vedieť rozhodnúť, ktorým kľúčovým slovám dáte pri vytváraní nových vstupných stránok a pri optimalizácii prioritu.

Vo všeobecnosti je najlepšie začať kľúčovými slovami s najnižším skóre konkurenčnosti. Nezabudnite sa ale pozrieť aj na ich hľadanosť, pretože vstupné stránky optimalizované na kľúčové slová s nízkou konkurenciou, ale nulovou hľadanosťou, vám pravdepodobne budú nanič.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Related Search
Ďalší: Vstupná stránka
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.