Keyword profiler
Asi často sa dostanete do situácie, kedy potrebujete rýchlo získať detailné informácie k zopár kľúčovým slovám (a nie k tisícom, ku ktorým by ste použili minery v sekcii Reporty). A presne od toho je tu Keyword profiler.

Po vložení dotazu do Keyword profileru dôjde k jeho celkovej profilácii a používateľ tak získava náhľad na jeho hľadanosť, CPC, trendy vyhľadávania, podobné dotazy a v prípade, že ho máme k dispozícii, tak aj náhľad výsledkov vyhľadávaní Google.

Aké dáta poskytuje

Keyword profiler čerpá dáta predovšetkým z vyhľadávača Google, a preto aj statické dáta u nej uvedené sa týkajú tohto vyhľadávača. Jedná sa o:
Reálnu hľadanosť kľúčového slova
CPC (cena za preklik)
Návrhy kľúčových slov a ich hľadanosti a CPC
Náhľady výsledkov vyhľadávania a reklám vo výsledkoch vyhľadávania

Sekcie keyword profileru a ich popis

Nižšie nájdete popis jednotlivých sekcii Keyword profileru:

Štatistika dotazu

Štatistika dotazu

Štatistika dotazu reprezentuje základnú informáciu o vloženom dotaze. Konkrétne ide o metriky popísané vyššie, teda hľadanosť, CC a trendy hľadanosti dotazu.

Túto sekciu môže používateľ využiť k rýchlemu prehľadu o kľúčovom slove.

Návrhy kľúčových slov

Návrhy kľúčových slov

Návrhy kľúčových slov sa čerpajú z internej databázy Marketing Miner, ktorá zhromažďuje dáta o hľadaných dotazoch na jednotlivých trhoch. Aktuálna veľkosť databázy obsahuje nasledujúci počet kľúčových slov klíčových slov pre jednotlivé trhy:
Česká republika: 3,1 mil. kľúčových slov s hľadanosťou vyššou ako 10
Slovensko: 1,8 mil. kľúčových slov s hľadanosťou vyššou ako 10
Polsko: 15 mil. kľúčových slov s hľadanosťou vyššou ako 10

Z tejto databázy sa do návrhov vezmú dotazy, ktoré obsahujú vložený dotaz, odhliadnuc od veľkosti písmen, poradí slov a diakritiky.

Návrhy kľúčových slov si potom môžete stiahnuť kliknutím na tlačítko stiahnuť návrhy a ďalej s nimi pracovať v Exceli.

Náhľad výsledkov vyhľadávania

Náhľad výsledkov vyhľadávania

Táto sekcia sa zobrazuje iba u dotazov, u ktorých má Marketing Miner uložený SERP z posledného mesiaca. Pokiaľ ho má, zobrazí sa tu informácia o výsledkoch vyhľadávania a PPC reklamách.
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Zrušiť
Ďakujeme Vám za Váš názor.