Návrhy kľúčových slov

Naposledy zmenené: 12.10.2022
Doba čítania: 2 min
Štítky:

Asi často sa dostanete do situácie, kedy potrebujete rýchlo získať detailné informácie k zopár kľúčovým slovám (a nie k tisícom, ku ktorým by ste použili minery v sekcii Reporty). A presne od toho je tu Keyword profiler a sekcia Návrhy kľúčových slov.

Vyskúšajte Marketing Miner teraz:

Po vložení frázy do Keyword profileru v sekcií návrhy kľúčových slov dôjde k jeho celkovej profilácii a používateľ tak získava pohľad na jeho:

 • Hľadanosť kľúčového slova – jedná sa o priemernú mesačnú hľadanosť vypočítanú z posledných 12 mesiacov.
 • CPC – odhadovanú cenu za preklik v nástroji Google Ads.
 • Konkurenčnosť – metrika, ktorá vyjadruje, ako veľmi náročné je dostať medzi TOP 10 výsledkov vyhľadávania. Čím väčšie číslo, tým je väčšia konkurencia a je náročnejšie sa dostať na popredné pozície.
 • Medziročná zmena hľadanosti – medziročná zmena hľadanosti kľúčového slova oproti predchádzajúcemu roku. Táto metrika sa udáva v %. 
 • Trendy vyhľadávania -hľadanosť v jednotlivých mesiacoch a vývoj hľadanosti za posledných 12 mesiacov.
 • SERP rozšírenia – rozšírenia vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré sa zobrazili pre dané kľúčové slovo.

Vyskúšajte Keyword profiler:

Štatistika kľúčového slova

Po vyprofilovaní kľúčového slova uvidíte hneď na vrchu základné štatistiky. 

Konkrétne ide o metriky popísané vyššie, teda hľadanosť, CPC, medziročná zmena hľadanosti a trendy hľadanosti kľúčového slova.

Keyword profiler - profilácia kľúčového slova (hľadanosť, CPC a trendy)

Túto podsekciu môže používateľ využiť k rýchlemu prehľadu o vloženom kľúčovom slove.

Návrhy kľúčových slov

Pod štatistikou kľúčového slova sa nachádza tabuľka s návrhmi kľúčových slov, ktoré sa týkajú vloženej frázy. 

Na vrchu nájdete 3 boxy a v nich kumulované štatistiky všetkých návrhov:

 • Počet návrhov
 • Celková hľadanosť návrhov
 • Priemerná CPC návrhov
Návrhy kľúčových slov - kumulované štatistiky

V tabuľke nájdete ku každému návrhu kľúčového slova opäť nasledujúce metriky:

 • Hľadanosť kľúčového slova
 • CPC
 • Medziročná zmena hľadanosti
 • Trendy vyhľadávania
Návrhy kľúčových slov - tabuľka
INFO: Pokiaľ máte bezplatný tarif Minee, v návrhoch uvidíte iba prvých 10 kľúčových slov. Pokiaľ chcete vidieť všetky kľúčové slová, navýšte si na niektorý z platených tarifov

Odkiaľ čerpá dáta Keyword profiler?

Návrhy kľúčových slov sa čerpajú z internej databázy Marketing Miner, ktorá obsahuje click-stream dáta o hľadaných dotazoch na jednotlivých trhoch. Aktuálna veľkosť databázy obsahuje nasledujúci počet kľúčových slov pre jednotlivé trhy:

 • Slovensko: 8 miliónov kľúčových slov s hľadanosťou vyššou ako 3
 • Česká republika: 15 miliónov kľúčových slov s hľadanosťou vyššou ako 3
 • Poľsko: 29 miliónov kľúčových slov s hľadanosťou vyššou ako 3

Z tejto databázy sa do návrhov vezmú kľúčového slová, ktoré obsahujú vloženú frázu, odhliadnuc od veľkosti písmen, poradí slov a diakritiky.

Filtrácia

Vpravo v tabuľke sa nachádza tlačidlo Filtrácia, pomocou ktorého môžete v návrhoch kľúčových slov filtrovať podľa nasledujúceho stĺpca:

 • Kľúčové slovo – obsahuje/neobsahuje
Filtrácia - návrhy kľúčových slov

Export návrhov kľúčových slov

Návrhy kľúčových slov si potom môžete stiahnuť kliknutím na tlačidlo Stiahnuť návrhy a ďalej s nimi pracovať v Exceli. Cena za stiahnutie 1 kľúčového slova je 5 kreditov.

Export dát z profileru v Marketing Miner
INFO: Cena za export 1 kľúčového slova je 5 kreditov.

Ako pracovať s výstupmi návrhov kľúčových slov

Akonáhle máte stiahnuté návrhy kľúčových slov, môžete ich očistiť o nerelevantné frázy a potom s nimi ďalej pracovať v rámci analýzy kľúčových slov a nájsť v nich:

 • Nepokryté frázy – vložte navrhnuté kľúčové slová do Landing page mineru a zistite, či tieto frázy pokrývate nejakou vstupnou stránkou.
 • Frázy, pokryté nerelevantnou vstupnou stránkou – okrem fráz, na ktoré neexistuje na vašom webe žiadne obsah je dôležité sledovať aj to, ako veľmi je relevantná vstupná stránka, ktorou dané kľúčové slovo pokrývate. 
 • Kľúčové slová s veľkým potenciálom – nájdite kľúčové slová, ktoré majú vysokú hľadanosť a zároveň nízku konkurenčnosť a sú tzv. “low hanging fruit”. Na identifikáciu takých fráz si vytvorte v stiahnutom Exceli nový stĺpec s názvom Opportunity score, kde vložíte vzorec: Hľadanosť / (Konkurencia + 1). Čím vyššie číslo dosatnet, tým lepšie, pretože tým hľadanejší je daný dotaz a pritom má nižšiu konkurenčnosť. Na zistenie konkurenčnosti kľúčového slova použite miner Konkurenčnosť fráz
 • Nové produkty pre e-shop – v prípade e-shopu vám môže pomôcť v inšpirácií na nové / podobné produkty.
Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Nové kľúčové slová
Ďalší: Otázky
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.