Štruktúrované dáta (schema.org) poskytujú vyhľadávačom informácie o webovej stránke a o obsahu tejto stránky. Ich využitie je rôzne, ale aby sme boli konkrétnejší, môže ísť o lokalitu, produkty alebo fotky receptov vo výsledkoch vyhľadávania.Štruktúrované dáta pomáhajú predovšetkým so zviditeľnením vašej stránky vo výsledkoch vyhľadávania, čo môže viesť k zvýšeniu CTR.

Využitie v praxi

Miner Structured Data checker vám pomôže zistiť, či sú na konkrétnej URL nasadené štruktúrované dáta a ak áno, o aký typ dát ide. Tento Miner využijete v prípade:

Ak chcete skontrolovať použitie štruktúrovaných dát na vašom webe po úvodnej implementácii a po rôznych úpravach na webe, ktoré by ich mohli ovplyvniť. K priebežnému sledovaniu chýb môžete využiť report Structured Data v Google Search Console.
Ak chcete zistiť, aké štruktúrované dáta používa vaša konkurencia, aby ste sa od nej mohli inšpirovať.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte URL. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam URL, pri ktorých potrebujete skontrolovať nasadenie štruktúrovaných dát.Ak potrebujete analyzovať všetky stránky na webe a máte k dispozícii sitemapu, môžete do nástroja vložiť jej odkaz. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať z URL.Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Analýza URL kliknite na Miner Structured Data Checker. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.Ukážka výstupu

📊 Výstupný report

Popis stĺpcov

Input: URL, ktorú ste vložili na vstupe.
Structured data found: Informácia, či boli na stránke nájdené štruktúrované dáta.
Markup type: Typ nájdeného označenia.
Found entities: Typ nájdených štruktúrovaných dát.
Status: Stav nasadenia štruktúrovaných dát.

Analýza výstupu

Skontrolujte, či sú všetky nasadené štruktúrované dáta v poriadku. V stĺpci, kde vám svieti “yes”, by mal byť zároveň status “ok”. Ak sa v stĺpci nachádza iný stav, opravte chyby a URL znova skontrolujte. Špecifické chyby v štruktúrovaných dátach môžete debuggovať pomocou nástroja Structured Data Testing Tool od Googlu.
Skontrolujte riadky s hodnotou “no”, kde štruktúrované dáta nie sú nasadené, ale mali by byť.
Pri analýze konkurencie sa zamerajte na typ nájdených štruktúrovaných dát a inšpirujte sa, či sú niektoré z nich použiteľné aj pre vás.
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Zrušiť
Ďakujeme Vám za Váš názor.