Atribút hreflang je nenahraditeľnou súčasťou viacjazyčného webu. Majiteľom týchto webov môže hreflang výrazne zjednodušiť život. Lepšie medzinárodné a regionálne cielenia alebo riešenia jazykových duplicít sú najväčšími výhodami využitia hreflangu.

Všetko, čo potrebujete vedieť o viacjazyčných weboch a implementácii hreflangu, sa dočítate v oficiálnych inštrukciách od Google: Viacjazyčné stránky a stránky určené pre viacero oblastí.

Využitie v praxi

Pomocou Hreflang Checkeru si môžete rýchlo a jednoducho overiť, či máte jazykové značkovanie správne nasadené na všetkých stránkach.

Hovorí sa, že implementácia atribútu hreflang nikdy nedopadne dobre na prvýkrát. Hlavne na začiatku preto venujte kontrole veľkú pozornosť a po každej oprave znova skontrolujte, či je hreflang validný a funguje správne pri všetkých URL.

Po úspešnej implementácii už nie je nutné vykonávať kontroly príliš často. Priebežne odporúčame kontrolu hlavne po rôznych úpravách webu, ktoré by mohli hreflang ovplyvniť. Napríklad úprava štruktúry webu, úprava kanonických URL a podobne.

Na priebežné sledovanie chýb môžete využiť report International Targeting v Google Search Console.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte URL. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam URL, pri ktorých potrebujete skontrolovať, či je značkovanie hreflangu nastavené správne.

Odporúčame vkladať predovšetkým URL, ktoré vracajú status kód 200. Napríklad pri presmerovaných URL výstup zobrazuje chyby, ktoré pre vás môžu byť mätúce.Ak potrebujete analyzovať všetky stránky na webe a máte k dispozícii sitemapu, môžete do nástroja vložiť jej odkaz. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať z URL.Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Analýza URL kliknite na Miner Hreflang Checker. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.Ukážka výstupu

📊 Výstupný report

Popis stĺpcov

Input: URL, ktorú ste zadali na vstupe.
Hreflang in SRC: Počet nájdených atribútov hreflangu.
Status: Stav nasadenia hreflangu a report prípadných chýb.
Hreflang values: Jazyky, pre ktoré existuje hreflang atribút.
Alternate URLs: Cieľové URL uvedené v rel=”alternate”.

Analýza výstupu

Pri stĺpci Hreflang in SRC sa zamerajte na riadky, ktoré obsahujú nulu alebo iné číslo než je očakávaný počet jazykových mutácií.

Pri stĺpci Status sa zamerajte na riadky, ktoré neobsahujú hodnotu “OK“. V prípade, že v stĺpci vidíte stav return tag error znamená to, že máte v rel="alternate" uvedené URL, ktoré neodkazujú medzi sebou na jednotlivé jazykové verzie stránok. Opravte všetky chyby a vykonajte opätovnú kontrolu.
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Zrušiť
Ďakujeme Vám za Váš názor.