Hreflang Checker

Naposledy zmenené: 20.09.2023
Doba čítania: 1 min
Štítky:

Atribút hreflang je nenahraditeľnou súčasťou viacjazyčného webu. Majiteľom týchto webov môže hreflang výrazne zjednodušiť život. Lepšie medzinárodné a regionálne cielenia alebo riešenia jazykových duplicít sú najväčšími výhodami využitia hreflangu.

Všetko, čo potrebujete vedieť o viacjazyčných weboch a implementácii hreflangu, sa dočítate v oficiálnych inštrukciách od Google: Viacjazyčné stránky a stránky určené pre viacero oblastí.

Využitie v praxi

Pomocou Hreflang Checkeru si môžete rýchlo a jednoducho overiť, či máte jazykové značkovanie správne nasadené na všetkých stránkach.

Hovorí sa, že implementácia atribútu hreflang nikdy nedopadne dobre na prvýkrát. Hlavne na začiatku preto venujte kontrole veľkú pozornosť a po každej oprave znova skontrolujte, či je hreflang validný a funguje správne pri všetkých URL.

Po úspešnej implementácii už nie je nutné vykonávať kontroly príliš často. Priebežne odporúčame kontrolu hlavne po rôznych úpravách webu, ktoré by mohli hreflang ovplyvniť. Napríklad úprava štruktúry webu, úprava kanonických URL a podobne.

Na priebežné sledovanie chýb môžete využiť report International Targeting v Google Search Console.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte URL. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam URL, pri ktorých potrebujete skontrolovať, či je značkovanie hreflangu nastavené správne.

Odporúčame vkladať predovšetkým URL, ktoré vracajú status kód 200. Napríklad pri presmerovaných URL výstup zobrazuje chyby, ktoré pre vás môžu byť mätúce.

Kontrola atribútu hreflang - vloženie vstupných URL

Ak potrebujete analyzovať všetky stránky na webe a máte k dispozícii sitemapu, môžete do nástroja vložiť jej odkaz. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať z URL.

hromadná kontrola hreflang v sitemap

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Analýza URL kliknite na Miner Hreflang Checker. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.

Hreflang miner checker

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

  • Input: URL, ktorú ste zadali na vstupe.
  • Hreflang in SRC: Počet nájdených atribútov hreflangu.
  • Status: Stav nasadenia hreflangu a report prípadných chýb.
  • Hreflang values: Jazyky, pre ktoré existuje hreflang atribút.
  • Alternate URLs: Cieľové URL uvedené v rel=”alternate”.

Analýza výstupu

Pri stĺpci Hreflang in SRC sa zamerajte na riadky, ktoré obsahujú nulu alebo iné číslo než je očakávaný počet jazykových mutácií.

Pri stĺpci Status sa zamerajte na riadky, ktoré neobsahujú hodnotu “OK“. V prípade, že v stĺpci vidíte stav return tag error znamená to, že máte v rel=”alternate” uvedené URL, ktoré neodkazujú medzi sebou na jednotlivé jazykové verzie stránok. Opravte všetky chyby a vykonajte opätovnú kontrolu.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Vstupná stránka
Ďalší: PPC reklamy
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.