Nasadili ste merací kód nástroja Tag Manager, Google Analytics alebo iných nástrojov? A ste si 100% istí, že všade? V tomto krátkom návode sa pozrieme na to, ako merať aj tam, kde často mnoho eshopov nemeria.
Jedným z najväčších nedostatkov analytiky je neúplné meranie, spôsobené tým, že existujú časti webu, kde nie je nasadené. Často je tento problém spojený s tým, že web má mnoho rôznych pohľadov, ktoré nemusia mať rovnakú štruktúru a pri nasadzovaní sa tak "zabudne" v niektorých častiach/funkcionalitách webu merací kód nasadiť. Takto ochudobnené dáta potom nemajú vypovedaciu hodnotu a môžu viesť k omylným záverom. Ukážeme si preto, ako si užívateľ môže jednoducho, pomocou Marketing Minera a rozšírenie v Chrome či Mozilla Firefox, skontrolovať korektné nasadenie meracích kódov.

Kontrola sitemap

Základnou kontrolou je kontrola celej sitemap. Väčšinou sa v sitemap nachádza veľká časť pohľadov, ktoré web používa.

Ako na kontrolu v Marketing Mineri?

Užívateľ prejde do URL minerov, kde zvolí ako vstupné dáta XML sitemap. Do nej vloží URL danej sitemap a stlačí tlačidlo Upload. Marketing Miner si potom natiahne zo sitemap všetky URL. Potom užívateľ prejde do sekcie Výber minerov, kde zaškrtne miner Detekcia označenia.

Na výstupe potom užívateľ dostáva report, podobný tomuto (akurát pre celú sitemap):
Ukážka výstupu

Na ňom je vidieť, aké nástroje, ktoré dokáže Marketing Miner detekovať, sú na URL nasadené. V tomto konrétnom prípade je teda vidieť, že na webe je nasadený len Tag Manager, cez ktorý je realizované meranie (odpálenie GA kód z GTM čo Marketing Miner nedetekuje).

Užívateľ tak jednoducho získa prehľad o tom, na akej stránke sú aké kódy nasadené, kde nie a či je to tak správne.

Chybové stránky

Jednou z najväčších nerestí väčšiny webov je nenasadený merací kód na chybových stránkach. Vďaka tomu sa napríklad do Google Analytics nedostáva informácia o tom, že niektorí užívatelia pri prechode (alebo vstupe) stránok končia na chybových stránkach.

Ako skontrolovať chybové stránky?

Najjednoduchším spôsobom je vygenerovať si zoznam pár chybových URL (napríklad doména.tld/dfllkdj/ apod.) a na nich vyskúšať prítomnosť meracieho kódu. V prípade, že prítomný nie je, je dobré ho čo nasjkôr do týchto stránok zapracovať a merať zdroje, odkiaľ užívatelia na tieto stránky prichádzajú. Užívateľ sa tak môže dostať k mnohým stránkam.

Pre chybové stránky webu je dobré si v Google Analytics vytvoriť vlastný report a nechať si z neho raz za čas zasielať podkladové dáta na riešenie týchto problémov. Užívateľ tak dokáže detekovať výskyt problémových URL a ich priority (podľa počtu ich zorbazení) a prípadne zareagovať na tento problém.

Administrácia

Ďalším segmentom ku kontrole môže byť administrácia. Nie administrácia z pohľadu superadministrátora, ale skôr z pohľadu užívateľských profilov prihlásených užívateľov apod. Informácie z týchto sekcií môžu byť kľúčové pre zhodnotenie ich použiteľnosti a priechodnosti užívateľom.

Ako skontrolovať chybové stránky?

Tu vám Marketing Miner nepomôže, pretože je potrebné sa do daných sekcií väčšinou prihlásiť. V takom prípade doporučujeme použiť rozšírenie Tag Asistant v Chrome alebo v prípade prehliadača Firefox Google Analytics Debugger, ktoré pomôže užívateľovi detekovať nasadené meracie kódy na stránke, kde sa práve nachádza.

Vyhľadávanie, parametrické stránky

Interné vyhľadávanie je ďalším často prehliadaným segmentom. Napriek tomu, že naopak môže byť kľúčovou časťou webu, cez ktorú sa naviguje veľká časť užívateľov. Za účelom kontroly teda nezabudnite do kontrolovanej množiny pomocou nástroja vkladať aj odkazy na neho. Príklad: http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Chorvat%C5%A1tina

Ďalšie problémy, spôsobujúce nekonzistentnosť

To, že má užívateľ na všetkých stránkach nasadený merací kód, ešte neznamená, že sa všetko správne meria. Je treba skontrolovať správne nastavené filtre, odfiltrovať prístupy známych botov a mnoho ďalšieho, o čom sa môžete viac dozvedieť napríklad na školení Google Analytics od agentúry Medio. Nasadenie kódu je len začiatok, ktorý by nemal žiadny web podceňovať.

Zaver

Ako vidíte, môžte násjť veľa dier v svojom meraní, v ktorých vám unikajú dáta. Pomocou nich môžte odhaliť mnoho ďalších informácií o prechode a odchode užívateľov. Prajeme príjemné lovenie dier!
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.