Tento Miner sa viaže k operátoru site: na Googli. Operátor site: využijete v prípade, keď chcete napríklad zistiť počet zaindexovaných stránok na vašom webe. Jednoducho zadajte do vyhľadávača site:www.priklad.sk.Tento operátor takisto využijete, ak chcete zistiť, ktorú vstupnú stránku z vášho (alebo konkurenčného) webu považuje Google za najvhodnejšiu pre dané kľúčové slovo. To zistíte tak, že do vyhľadávača zadáte site:doména + kľúčové slovo.Prvý výsledok takto zostavenej vyhľadávacej frázy predstavuje najlepšiu možnú stránku na danej doméne pre dané kľúčové slovo v očiach vyhľadávača.

Prostredníctvom Marketing Mineru môžete tieto stránky získať hromadne pre stovky kľúčových slov naraz a nemusíte ich tak “googliť” ručne.

Využitie v praxi

Tento Miner sa vám bude hodiť buď pri analýze kľúčových slov, pri SEO audite, alebo pri akejkoľvek optimalizácii vstupných stránok na konkrétne kľúčové slová.

Na začiatku budete potrebovať vedieť, či k daným slovám vôbec existuje vhodná vstupná stránka alebo nie.

Okrem toho je potrebné skontrolovať, či stránka, ktorú Google považuje za najlepšiu v rámci vyhľadávanej frázy, je skutočne aj najviac relevantná.

Miner sa vám môže hodiť aj pri analýze konkurenčných stránok, keď budete chcieť zistiť, či má vaša konkurencia pokryté určité kľúčové slová a ak áno, tak aké vstupné stránky sú v očiach vyhľadávača pre tieto kľúčové slová najlepšie.

Teraz sa už poďme pozrieť na to, ako tieto najlepšie vstupné stránky pre konkrétnu doménu zistíte hromadne prostredníctvom Marketing Mineru.

TIP: Tento Miner odporúčame kombinovať s Minerom Pozícia vo vyhľadávačoch.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte Kľúčové slová. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam kľúčových slov, pre ktoré chcete zistiť najlepšiu vstupnú stránku podľa vyhľadávača.Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Informácie o kľúčových frázach kliknite na Miner Landing Page.Následne zvoľte doménu, pre ktorú hľadáte najlepšie vstupné stránky. Môžete sem zadať vašu vlastnú stránku, prípadne stránku konkurencie.Pokračujte kliknutím na tlačidlo Potvrdiť a následne na tlačidlo Získať dáta.

Ukážka výstupu

📊 Výstupný report

Popis stĺpcov

Input: Kľúčové slovo, ktoré ste zadali na vstupe.
Best landing page - Google/Bing/Seznam: Najlepšia vstupná stránku danej domény (ktorú ste zadali na vstupe) pre dané kľúčové slovo podľa Googlu / Bingu / Seznamu.

Analýza výstupu

Pri analýze výstupu sa zamerajte na kľúčové slová, ku ktorým Marketing Miner nenašiel žiadnu vstupnú stránku. Ide o hodnotu Not found v jednotlivých stĺpcoch.

Pomer nájdených vs. nenájdených stránok vám zobrazí aj koláčový graf úplne hore vo vašom reporte.Ak sú pre vás slová bez vstupnej stránky dôležité a majú prioritu, vytvorte im samostatné vstupné stránky, prípadne ich zapracujte do existujúcich textov, ak to je možné.

Takisto skontrolujte, aké stránky považuje Google za najlepšie. Ak to vidíte inak ako Google, je potrebné stránku prepísať a upraviť, prípadne vytvoriť novú, ktorá bude pre konkrétne kľúčové slovo viac relevantná.
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Zrušiť
Ďakujeme Vám za Váš názor.