Do akej miery je web bezpečný pre svojich používateľov, v čom sú medzery bezpečnosti a na čo si dať pozor? S týmito otázkami vám pomôže Miner Testovanie bezpečnosti.

Marketing Miner používa v rámci tohto Mineru dva zdroje:

Google Safe Browsing, cez ktorý testuje, či na doméne nebol nájdený nejaký malware.
Mozilla Observatory, ktorá testuje mnohé ďalšie aspekty bezpečnosti webu.

Využitie v praxi

Miner využijete, ak chcete zistiť či váš web alebo web konkurencie je dostatočne bezpečný pre používateľov.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte Domény. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam domén, pri ktorých potrebujete otestovať ich bezpečnosť.Ak máte domény niekde pohromade, nemusíte ich kopírovať, ale môžete jednoducho importovať celý súbor so zoznamom. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať súbory.Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Analýza webu kliknite na Miner Testovanie bezpečnosti. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.Ukážka výstupu

📊 Výstupný report

Popis stĺpcov

Contains Mallware: Test od Google Safe Browsing, ktorý kontroluje, či sa na doméne nenachádza malware.
Grade: Známka celkového hodnotenia bezpečnosti od Mozilla Observatory, pričom A označuje najlepšie a F najhoršie hodnotenie.
Score: Skóre hodnotenia bezpečnosti od Mozilla Observatory vyjadrené číslom. Čím vyššie číslo, tým lepší je výsledok.
Tests Failed: Počet testov bezpečnosti, v ktorých doména zlyhala (podľa Mozilla Observatory).
Tests Passed: Počet testov bezpečnosti, v ktorých doména obstála (podľa Mozilla Observatory).
URL to scan: URL s podrobnosťami o testovaní.

Analýza výstupu

Zamerajte sa na domény s najhoršou známkou alebo s najnižším skóre. Následne sa prekliknite na URL s podrobnosťami o teste a pokúste sa odhaliť príčinu zlého hodnotenia danej domény.

Spozornite aj v prípade, že sa na vašej stránke nachádza malware a urobte všetky potrebné opatrenia, aby ste ho odstránili.
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Zrušiť
Ďakujeme Vám za Váš názor.