Ako sa darí webu s bezpečnosťou pre svojich užívateľov? V čom sú jeho medzery a na čo by bolo dobré sa pozrieť? Marketing Miner v tomto ohľade používa dva zdroje: Google Safe Browsing, cez ktorý testuje, či na doméne nebol nájdený nejaký malware a Mozilla Observatory, ktorá testuje mnohé aspekty bezpečnosti webu.

Výber domén na kontrolu

Užívateľ najskôr vytvorí zoznam domén, pre ktoré chce užívateľ testovať bezpečnosť. Ten potom vloží na vstup Domain minerov:Potom stlačí tlačidlo Vybrať minery.

Výber minerov
V druhom kroku užívateľ vyberie miner Testovanie bezpečnosti a zvolí tlačidlo Získať dáta.

Analýza výstupu

Na výstup dostane užívateľ report s prehľadom bezpečnosti vložených domén a ich hodnotenie (od A do F, kde F je najhoršie zabezpečenie). V prípade problémov môže užívateľ prejsť na kompletný výstup testovania od nástroja Výstup môže vypadať nasledovne:

Ukážka výstupného reportu

Popis stĺpcov

Contains Mallware: Test od Google Safe Browsing, ktorý kontroluje, či sa na doméne nenachádza malware.
Grade: Známka od A do F (F = najhorší) celkového hodnotenia bezpečnosti od Mozilla Observatory
Score: Skóré (iné vyjadrenie známky) hodnotenie bezpečnosti od Mozilla Observatory
Tests Failed: Počet tesov bezpečnosti, v kterom doména zlyhala podľa Mozilla Observatory
Tests Passed: Počet testov bezpečnosti, v kterom doména obstála podľa Mozilla Observatory
URL to scan: URL s podrobnosťami o testovaní na Mozilla Observatory
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.