Kontrola AMP

Naposledy zmenené: 17.12.2021
Doba čítania: 2 min
Štítky:

Accelerated Mobile Pages (AMP) je flexibilná technológia, ktorá umožňuje tvorbu rýchlych webových stránok a reklám, ktoré fungujú bez problémov naprieč všetkými zariadeniami a platformami. Ide o relatívne novú a zaujímavú technológiu.

AMP je navrhnuté tak, aby pomerne prirodzene zapadlo do už existujúcej štruktúry webu a kódu. Zásadnou výhodou AMP stránok je predovšetkým extrémne rýchle načítanie.

Od 17.12.2021 sme ukončili podporu Kontrola AMP mineru.

Využitie v praxi

Miner AMP Checker využijete pri kontrole správneho nasadenia AMP a validácie AMP HTML.

Po úspešnej implementácii AMP nie je nutné vykonávať príliš časté kontroly. Priebežne odporúčame AMP overovať hlavne po rôznych úpravách na webe, ktoré by mohli AMP alebo rel odkazy ovplyvniť. K priebežnému sledovaniu chýb môžete využiť AMP report v novej verzii Google Search Console.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte URL. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam URL, pri ktorých chcete skontrolovať správne nasadenie AMP.

AMP Checker vloženie vstupných dát

Ak potrebujete analyzovať všetky stránky na webe a máte k dispozícii sitemapu, môžete do nástroja vložiť jej odkaz. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať z URL.

AMP Checker sitemap

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Analýza URL kliknite na Miner AMP Checker. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.

AMP Checker

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

  • Input: URL, ktorú ste zadali na vstupe.
  • Status code: Stavový kód, ktorý vracia vložená URL. Viac o stavových kódoch nájdete v tomto návode.
  • AMP: Informácia, či bolo AMP značkovanie nájdené na stránke.
  • rel=amphtml: Informácia o AMP URL.
  • Valid: Informácia, či je AMP značkovanie na stránke validné.
  • Schema.org: Nájdené entity pre značkovanie štruktúrovaných dát.
  • Canonical URL: Kanonická URL pre vloženú URL na vstupe.

Analýza výstupu

Pri stĺpci AMP sa zamerajte na riadky, ktoré neobsahujú hodnotu yes. Opravte všetky chyby a vykonajte opätovnú kontrolu. Ale pozor. Stránky, ktoré obsahujú iba rel = amphtml sa zobrazujú s hodnotou „no“. Toto je v poriadku, pretože AMP značkovanie obsahujú až URL uvedené v rel = amphtml.

Pri stĺpcoch rel = amphtml Canonical URL sa zamerajte na riadky, ktoré obsahujú iné URL než by ste očakávali. Oba stĺpce musia obsahovať validnú URL. Týmto dátam venujte veľkú pozornosť a po úpravách vždy vykonávajte opätovné kontroly.

Pri stĺpci Valid sa zamerajte na riadky, ktoré neobsahujú hodnotu „yes“. Opravte všetky chyby a vykonajte opätovnú kontrolu.

Náš tip na záver: Odporúčame vkladať URL, ktoré vrátia status kód 200. Chyby v AMP HTML môžete debuggovať ešte pred implementáciou pomocou oficiálneho nástroja The AMP Validator. Pre priebežnú kontrolu jednotlivých URL môžete vyskúšať rozšírenie do Chrome opäť pod názvom AMP Validator.

AMP je zaujímavá technológia, ktorá rozhodne stojí za pozornosť. V súčasnej chvíli má veľké využitie predovšetkým pre webových publisherov, ale postupne preniká aj do oblasti e-commerce. Implementáciu AMP však radšej odporúčame najskôr prekonzultovať so špecialistom. Pre všetkých totiž nemusí mať očakávaný prínos.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Hromadné získanie dát z Open Site Exploreru (MOZ)
Ďalší: Kontrola štruktúrovaných dát
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.