Odhad návštevnosti webu pomocou Alexa Ranku

Naposledy zmenené: 15.03.2021
Doba čítania: 2 min
Štítky:

V rámci rôznych marketingových aktivít sa eventuálne dostanete do bodu, v ktorom vás bude zaujímať, akú približnú návštevnosť majú jednotlivé stránky. Či už ide o vašich konkurentov, budúcich spolupracovníkov alebo o weby, kde by ste mali záujem kúpiť reklamu.

Na túto otázku vám môže aspoň orientačne odpovedať Miner Alexa Rank. Ten k vloženým doménam na vstupe získava informácie o tom, aký je Alexa Rank jednotlivých domén, na základe čoho následne odhadne ich mesačnú a dennú návštevnosť.

Samozrejme, nejde o úplne presné čísla. Tie ale nezískate presne nikde, pokiaľ nemáte prístupy do nejakého analytického účtu danej domény. Orientačné čísla vám ale stále môžu poslúžiť na akési porovnanie jednotlivých stránok medzi sebou.

Využitie v praxi

Miner Alexa Rank využijete napríklad:

  • Pri analýze konkurencie. Ak chcete orientačne zistiť, ktorému z vašich konkurentov sa v rámci návštevnosti darí horšie alebo lepšie než vám.
  • Pri link prospectingu. Ak chcete zistiť populárnosť webových stránok, ktorá môže byť definovaná práve návštevnosťou stránky.
  • Pri akejkoľvek reklamnej kampani. Ak hľadáte influencera na natívnu reklamu alebo stránku na podporu nejakej vašej novej kampane a potrebujete zistiť, ktoré z domén sú najviac navštevované.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte Domény. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam domén, pri ktorých potrebujete zistiť Alexa Rank a následnú odhadovanú návštevnosť webu.

Ale pozor, tento Miner funguje len pre domény (priklad.sk). V prípade subdomény (blog.priklad.sk) vám nezíska dáta, ktoré potrebujete.

Alexa rank vloženie vstupných dát

Ak máte domény niekde pohromade, nemusíte ich kopírovať, ale môžete jednoducho importovať celý súbor so zoznamom. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať súbory.

Alexa rank získanie dát

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Analýza webu kliknite na Miner Alexa Rank. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.

Alexa rank

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

  • Input: Doména, ktorú ste zadali na vstupe.
  • Alexa Rank: Alexa Rank danej domény. Toto číslo teoreticky určuje poradie stránky v zozname najnavštevovanejších stránok na svete. Takže v prípade, že je Alexa Rank 4500, ide o štyritisícpäťstú najnavštevovanejšiu stránku na svete. V prípade Alexa Ranku teda platí, že čím nižšie číslo, tým vyššia návštevnosť.
  • Monthly traffic estimation: Mesačný odhad návštevnosti domény na základe Alexa Ranku.
  • Daily traffic estimation: Denný odhad návštevnosti domény na základe Alexa Ranku.

Analýza výstupu

Ak ste v rámci vášho zoznamu domén zadali aj nejaké subdomény, uvidíte v stĺpci Alexa Rank popis Subdomain a v ďalších dvoch stĺpcoch sa vám zobrazí návštevnosť -1. Tieto údaje preto ignorujte.

S výstupom však môžete následne pracovať podľa potreby. Najlepšie urobíte, ak si report stiahnete ako tabuľku v Exceli a zoradíte si domény buď podľa Alexa Ranku alebo podľa odhadovanej návštevnosti.

Ako sme už ale spomínali vyššie, výsledne čísla berte s rezervou a nespoliehajte sa na ne na 100 %. Okrem odhadovanej návštevnosti je mnoho ďalších faktorov, podľa ktorých môžete posudzovať hodnotu webu. Môže ísť o sociálne signály, prípadne o počet spätných odkazov, ktoré zistíte pomocou Minerov AhrefsMajestic alebo Open Site Explorer.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Identifikácia CMS a používaných technológií
Ďalší: Hromadné získanie dát z Majesticu
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.