Trendujúce kľúčové slová

Naposledy zmenené: 12.10.2022
Doba čítania: 1 min
Štítky:

Okrem návrhov kľúčových slov, otázok a nových kľúčových slov je ďalšou sekciou Keyword profileru sekcia Trendujúce kľúčové slová. Vďaka nej získate návrhy trendujúcich kľúčových slov, ktoré sa oproti predchádzajúcemu roku začali výrazne viac hľadať (o viac ako 100 % medziročne) a môžu tak pomôcť pri určovaní priority obsahu, naskladnení produktov alebo platených kampaniach.

Vyskúšajte Marketing Miner teraz:

Po vložení frázy do Keyword profileru v sekcií Trendujúce kľúčové slová dôjde k jeho celkovej profilácii a používateľ tak získa kumulované štatistiky všetkých návrhov. Tieto štatistiky sa nachádzajú hneď na vrchu v 3 boxoch:

 • Počet návrhov
 • Celková hľadanosť návrhov
 • Priemerná CPC návrhov

Návrhy trendujúcich kľúčových slov

Pod kumulovanými štatistikami sa nachádza tabuľka s návrhmi trendujúcich kľúčových slov, ktoré sa týkajú vloženej frázy. V tabuľke sa vracajú nasledujúce dáta:

 • Hľadanosť kľúčového slova – jedná sa o priemernú mesačnú hľadanosť vypočítanú z posledných 12 mesiacov.
 • CPC – odhadovanú cenu za preklik v nástroji Google Ads.
 • Konkurenčnosť – metrika, ktorá vyjadruje, ako veľmi náročné je dostať medzi TOP 10 výsledkov vyhľadávania. Čím väčšie číslo, tým je väčšia konkurencia a je náročnejšie sa dostať na popredné pozície.
 • Medziročná zmena hľadanosti – medziročná zmena hľadanosti kľúčového slova oproti predchádzajúcemu roku. Táto metrika sa udáva v %. 
 • Trendy vyhľadávania hľadanosť v jednotlivých mesiacoch a vývoj hľadanosti za posledných 12 mesiacov.
 • SERP rozšírenia – rozšírenia vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré sa zobrazili pre dané kľúčové slovo.
Tabuľka - trendujúce kľúčová slová
INFO: Pokiaľ máte bezplatný tarif Minee, v návrhoch uvidíte iba prvých 10 kľúčových slov. Pokiaľ chcete vidieť všetky kľúčové slová, navýšte si na niektorý z platených tarifov.  

Filtrácia

Vpravo v tabuľke sa nachádza tlačidlo Filtrácia, pomocou ktorého môžete v návrhoch kľúčových slov filtrovať podľa nasledujúcich stĺpcov:

 • Kľúčové slovo – obsahuje/neobsahuje
 • Hľadanosť – väčšia/menšia/hodnota medzi
Filtrácia kľúčových slov

Export kľúčových slov

Trendujúce kľúčové slová si potom môžete stiahnuť kliknutím na tlačidlo Stiahnuť návrhy a ďalej s nimi pracovať v Exceli. Cena za stiahnutie 1 kľúčového slova je 5 kreditov.

INFO: Cena za export 1 kľúčového slova je 5 kreditov.

Ako pracovať s výstupmi trendujúcich kľúčových slov

Vďaka tejto sekcií objavíte kľúčové slová, ktoré sa začali výrazne viac hľadať oproti predchádzajúcemu roku a má veľký potenciál sa na ne zamerať v obsahovej stratégií. 

Akonáhle máte stiahnuté návrhy trendujúcich kľúčových slov, môžete ich očistiť o nerelevantné frázy a potom s nimi ďalej pracovať v rámci analýzy kľúčových slov a nájsť v nich:

 • Nepokryté frázy – vložte navrhnuté trendujúce kľúčové slová do Landing page mineru a zistite, či tieto frázy pokrývate nejakou vstupnou stránkou.
 • Frázy, pokryté nerelevantnou vstupnou stránkou – okrem fráz, na ktoré neexistuje na vašom webe žiadne obsah je dôležité sledovať aj to, ako veľmi je relevantná vstupná stránka, ktorou dané kľúčové slovo pokrývate.
 • Priorizovať obsah v internom prelinkovaní – v internom prelinkovaní môžete prioritne smerovať ľudí na vstupné stránky na základe trendov. 
 • Naskladňovanie produktov podľa trendov – e-shopy dokážu túto sekciu využiť v oblasti naskladňovania trendových produktov.
Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Ďalší: Nové kľúčové slová
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.