Získanie potenciálnych reklamných plôch z výsledkov vyhľadávania

Naposledy zmenené: 15.03.2021
Doba čítania: 2 min
Štítky:

Silnou zbraňou v rukách PPC špecialistu môže byť špecifické umiestnenie reklamného banneru alebo textovej reklamy, cieliacej na konkrétnu URL a aj jej cieľovú skupinu. Predsa len obsah článku/URL špecifikuje aj kto ju bude čítať.

Ukážme si to na krátkom príklade:

Užívateľovi ponúkam službu: Analýza kľúčových slov. Zaujímajú ho v takom prípade ľudia, ktorí sa odniekiaľ dozvedeli, čo to vlastne analýza kľúčových slov je a možno ju od niekoho budú chcieť. Nájde si preto články, ktoré pojednávajú o tom, čo to vlastne analýza kľúčových slov je a ako sa robí, identifikuje, ktoré z nich používajú reklamné plochy AdSense či Sklik a potom na ne zacieli svoju reklamu s ponukou „Prijde vám analýza kľúčových slov zložitá? Pomôžem vám!“.

Znie to celkom jednoducho, ale zase tak jednoduché to nie je. Primárnym problémom v prípade, že nechce cieliť na celý web, ale na konkrétne články, je identifikácia takých URL. A v tom vám môže Marketing Miner pomôcť:

Identifikácia potenciálne zaujímavého obsahu

Prvým krokom je uvedomiť si, aký obsah môže cieľová skupina konzumovať a pod čím ho budú vyhľadávať. Urobme si príklad pre ľudí, ktorí hľadajú informácie o tom, aký si vybrať vysávač a nie sú stále rozhodnutí (fáza THINK frameworku STDC). V tomto prípade išlo napríklad o nasledujúce otázky:

 • ako vybrat vysavač
 • ako vybrať kvalitný vysávač
 • ako vybrať robotický vysávač
 • ako vybrať tyčový vysávač
 • ako vybrat vysavac
 • ako vybrať správny vysávač
 • aký vybrať vysávač
 • ako vybrať ručný vysavač
 • ako si vybrať vysávač
 • ako vybrať vysávač na popol
 • ako vybrat roboticky vysavac
 • ako vybrať dobrý vysávač
 • aký vybrať robotický vysávač
 • ako vybrať robotické vysávače
 • ako správne vybrať vysávač
 • ako vybrať priemyslový vysávač
 • ako vybrať vysávač lístia
 • ako vybrať roboticky vysávač
 • ako vybrať bezsáčkový vysávač

K týmto frázam užívateľa zaujíma, čo za obsah/web ich pokrýva. A najlepšie mu takú otázku zodpovie Google. Na získanie dát využije Keyword Minerov, konkrétne miner Analýza SERPu. Prejde do sekcie Keyword Minerov a na vstup vloží dataset fráz, ktoré vybral:

Vloženie kľúčových slov - identifikácia reklamných plôch

V druhom kroku zvolí miner Analýza SERPu, ktorý zbiera dáta o výsledkoch vyhľadávania Google na vložené otázky. Na výstupe tak dostáva nasledujúce dáta:

Ku každej fráze prvých 10 výsledkov vyhľadávania, detailné informácie o nich a prehľad rozšírení, ktoré sú vo výsledkoch použité. V tomto prípade ho zaujímajú len konkrétne výsledky a informácie o nich. Stiahne si teda dáta do Excelu a zmaže stĺplce, ktoré ho nezaujímajú:

Stiahnutie dát do Excelu - SERP analyzer

Výsledky vyhľadávania cez zlúčenie výsledkov dostane do jednoho stĺpca pod seba. (Osobne toto (i celý postup) robím v OpenRefine cez funkciu Transpose cells across columns into rows. Bohužiaľ v Exceli sa mi tento postup nepodarilo zreplikovať, takže budem rád, keď ktokoľvek pomôže).

Potom čo výsledky dostane pod seba, ich deduplikuje:

Deduplikácia v Exceli

Týmto spôsobom sa dostane k zoznamu unikátnych URL, ktoré sa na ním definovanými otázkami vyskytovali vo výsledkoch vyhľadávania. Tie použije ako vstup pre ďalší krok, kde identifikuje, či je na niektoré z nich použiteľná reklamná plocha.

Analýza reklamných jednotiek na URL

Vyššie uvedeným postupom užívateľ získa zoznam URL, na ktorých teraz potrebuje skontrolovať, či je možné ich využiť. Tento zoznam teda použije ako vstup a v Marketing Mineri zvolí URL minery. Konkrétne použije miner Detekcia scriptov, ktorý prechádza URL a snaží sa na nich identifikovať reklamné scripty.

Ukážkový výstup

Miner vracia dáta aj o veľkosti reklamných jednotiek, ktoré na URL našiel. Užívateľ si preto vyfiltruje vo výstupe také URL, ktoré obsahujú v stĺpcoch AdSense alebo Sklik nejakú hodnotu a môže tak skúmať, čo a ako použiť.

V tomto prípade išlo o nasledujúce rozloženie:

Veľkosť použiteľných jednotiek reklamných plôch

Užívateľ teda môže zacieliť svoju kampaň vyložene na tieto URL a použiť textovú reklamu a vyššie uvedené bannerové plochy.

Využitie

V tomto prípade išlo o veľmi malý výstup v rozsahu pár fráz. Reálne sa dá podobný výskum robiť nad omnoho zaujímavejšími dátami a rozsahmi.

Asi najäčšie využitie je vo fáze po spracovaní analýzy kľúčových slov, kde je možné s výstupmi pracovať aj týmto spôsobem. Teda identifikovať potenciálne zaujímavé otázky, ktoré nejakým spôsobom bližšie špecifikujú užívateľa alebo užívateľský zámer a potom cielenie na URL, na ktoré sa dostávajú.

Celý proces je možné aj automatizovať v OpenRefine. Ak bude o článok záujem, dám dokopy script, ktorý so spracovaním dát pomôže.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Ďalší: Návrh kľúčových slov zo súvisiacich dotazov (related search)
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.